o nás

        Naše společnost byla založena v roce 2009. Přesto, že jsme firma nová, nejsme v oboru žádní nováčci. Poskytováním služeb v oboru požární ochrana - bezpečnost práce jsme volně navázali na činnost firmy Zdeňka Junková, jejíž majitelka se rozhodla odejít na zasloužený odpočinek. Jsme kolektiv mladých lidí, kteří v oboru působí již delší dobu, proto Vám můžeme nabídnout kromě odborných znalostí i spoustu cenných zkušeností. Naše síla je také v tom, že nepůsobíme jako jednotlivci, ale jako tým. Což znamená, že jsme schopni se vzájemně zastoupit.

Náš cíl

          Zákony, předpisy a normy v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce kladou na každou firmu spoustu požadavků a úkolů, naším cílem je zbavit Vás těchto starostí a nastavit takový systém dle konkrétních podmínek ve Vaší společnosti, který minimalizuje riziko nežádoucích událostí jako je pracovní úraz, požár nebo sankce ze strany státních orgánů. Jsme přesvědčeni o tom, že pokud má být takový systém opravdu funkční je potřeba se podrobně seznámit s místními podmínkami a vše ušít na míru konkrétní společnosti. Z tohoto důvodu a v duchu zásady "Buď pořádně nebo vůbec" neposkytujeme služby formou "dálkového dozoru".

Cenová politika

         Vzhledem k tomu, že se snažíme postupovat podle konkrétních podmínek jednotlivých firem i naše ceny jsou tvořeny stejným způsobem. Stanovení cen se odvíjí od náročnosti provozu, rizik, které z dané činnosti vyplývají, velikosti společnosti, počtu zaměstnanců atd. Pomocným faktorem k vytvoření ceny je také skutečnost, zda již byl v dané firmě nějaký systém vytvořen a nebo zda je třeba vše nastavit od úplného základu.

            

Naše oprávnění